Home / Event / V4 – Nakladanie s rádioaktívnym medicínskym odpadom

V4 – Nakladanie s rádioaktívnym medicínskym odpadom

V4 – Nakladanie s rádioaktívnym medicínskym odpadom

v4_logo_260x100Rím 24-25.3.2015 Spolupráca medzi krajinami V4 a Talianskom.

Hlavným cieľom projektu je popísať a analyzovať nedávny stav zdravotníckeho odpadu v krajinách V4 a Talianska, súčasný stav legislatívy, ich zosúladenie s právnymi predpismi EÚ, výmenu skúseností s rádioaktívnym medicínskym odpadom a spoločné postupy krajín V4 v implementácii právnych predpisov EÚ do praxe.

Hlavnou náplňou projektu je dvojdňová konferencia, ktorá sa bude konať v Taliansku, na slovenskej ambasáde v Ríme a v talianskej štátnej spoločnosti Nucleco. Témy konferencie: Analýza právnych predpisov týkajúcich sa jadrového medicínskeho odpadu v krajinách V4 a v Taliansku, právny rámec EU a jeho prenesenie do vnútroštátnych systémov, vlastnosti a klasifikácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, výskyt a bilancia rádioaktívnych odpadov od zdravotníctva a porovnanie medzi krajinami V4 a Talianskom, analýza nakladaní s odpadom z oblasti zdravotnej starostlivosti, sieťové zariadenie odpadov z oblasti zdravotnej starostlivosti v krajinách V4 a Taliansku, spaľovanie a zničenie rádioaktívneho odpadu, skládky, recyklácia odpadov. Druhý deň konferencie bude venovaný praktickej ukážke likvidácie odpadu v štátnom podniku Nucleco. Cieľom konferencie bude rozvíjať spoločnú stratégiu, ktorá sa má ponúknuť národným ministerstvám, nemocniciam, laboratóriám, spracovateľom rádioaktívneho zdravotníckeho odpadu. Cieľom projektu je tiež vytvorenie internetovej platformy na diskusiu o spoločnej stratégii.

 

Udalosť:
Conferencia v Ríme 24-25.3.2015

Partneri projektu:
1. Budapeštianska univerzita technológie a ekonomikyÚstav jadrovej techniky (www.bme.hu)
2. Lekárska univerzitav GdaňskuFakulta zdravotníckych vied a ošetrovateľstva (www.gumed.edu.pl)
3. ÚJV Řežas(www.ujv.cz)

 

Top