Home / O nás

O nás

Taliansko – Slovenské konzorcium pre energetiký priemysel CISIE bolo oficiálne založené v máji 2009 v Bratislave. Konzorcium má viac ako 30 členov: talianské a slovenské spoločnosti špecializované v oblasti energetiky, infraštruktúry a životného prostredia.

Hlavným cieľom Konzorcia je podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi slovenskými a talianskými firmy v oblasti dodávok technologických zariadení a vybavenia, ale aj v oblasti dodávok služieb. Poslaním CISIE je uľahčiť dvojstranný dialóg medzi talianskými a slovenskými spoločnosťami z vyššie uvedených sektorov a podporovať komunikáciu medzi podnikateľskými subjektami a inštitúciami. Úspešná spolupráca môže priniesť možnosti pre vývoj nielen na Slovensku, a v Taliansku, aj v iných krajinách.

Top